From
To
हिंदी Map

Option 1

Fare
DMRC Rs. 40
Time0:59
First5:40
Last23:10
Phone 8800793104

Option 2

Fare
DMRC Rs. 40
Time0:57
First5:40
Last23:10
Phone 8800793107


GateWelcome Metro Station
1MCD Office
2Shaym Lal College, East MCD Office, Keshav Chowk, Chintamani Sharma Chowk


GateSir Vishweshwaraiah Moti Bagh Metro Station
1Sector-12 R. K. Puram,Sector-9 R. K. Puram,K. D. Colony,North Moti Bagh,Aradhna Enclave
2Block A Moti Bagh,Block B Moti Bagh,Sector-3 Shanti Niketan,South Moti Bagh,Shanti Niketan,Sadhu Vaswani Mission Medical Centre
3Sector-12 R. K. Puram,Sector-9 R. K. Puram,K. D. Colony,North Moti Bagh,Aradhna Enclave