से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय1:00
पहली6:10
आख़री0:10
फ़ोन 8448991356


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateJAMIA MILLIA ISLAMIA Metro Station
1Jamia Millia Islamia University, Tikona park, noor Nagar, \ Gaffar Manzil, Jamia Community Centre
2Batla House, Zakir Nagar, Joga Bai, Jauhar Bagh, Okhla Village\