वाहन दैनिक घंटे
< 6 hrs. < 12 hrs. 12 hrs.>
कार 20 30 40
बाइक 10 15 20
साइकिल 3 4 5
वाहन मासिक रात शुल्क (अतिरिक्त)(00:00 hrs to 05:00 hrs)
दैनिक मासिक
कार 1000 40 1000
बाइक 475 20 475
साइकिल 45 5 45