From
To
हिंदी Map
Fare
DMRC Rs. 50
Time0:59
First5:51
Last23:25
Phone 8800793168


GatePratap Nagar Metro Station
1Prathiba Vikas Vidyalaya Krishna Ganj,Krishna Ganj Railway Station.
2Sabzi mandi Railway Station


GateBotanical Garden Metro Station
1Chhalera village, Amity University, Salapur Village, Bus Terminal Sec. 37
2Amar Shaheed Vijayant Enclave Sector 29, N.M.C. Hospital, Arun Vihar Sec. 37, Bus Terminal Sec. 37, Authority Parking, Metro Parking
3Authority Parking, Metro Parking
4Amar Shaheed Vijayant Enclave Sector 29, Chhalera village, Amity University, Salapur Village, Bus Terminal Sec. 37, Metro Parking, N.M.C. Hospital, Arun Vihar Sec. 37