From
To
हिंदी

View Map

Normal Fare (Rs.)60
Concessional Fare (Rs.)50
Time1:02 hr
First6:18
Last22:06
Phone 8800793107


GateBahdurgarh City Metro Station
1Bus Stand Bahadur Garh, New Sabji Mandi, Dalbir Nagar, Basant Vihar, Astha Hospital
2Shaheed Brigadier Hoshiyar Singh Stadium, Sadar Thana Brahma Shakti Sanjivni Hospital


GateSamaypur Badli Metro Station
2Sanjay Gandhi Transport Nagar \
1Badli Railway Staion \

No.Buses at Bahdurgarh City Metro Station
FromTo
39Jai Mata MarketJheel

No.Buses at Samaypur Badli Metro Station
FromTo
319ShahdaraNoida