From
To
हिंदी Map
Fare
DMRC Rs. 50
Time1:15
First6:17
Last21:59
Phone 8800793199


GateVinod Nagar East Metro Station
1Sarvodaya Govt. School, Mayur Vihar Pocket C, Radha Soami Satsang Beas, Super Shine Chowk
2Sport Camplex, Phase-ii Gurudwara, Bimla Devi Hospital, DTC Depot


GateJanak Puri East Metro Station
1Mahavir Nagar
2Kanjawal Nagar
3Jankpuri B1,B2