से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय1:22
पहली5:14
आख़री22:55
फ़ोन 8800793182


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateShiv Vihar Metro Station
1Inderpuri Colony, Ambedkar Nagar
2Jawahar Nagar, Balraj Nagar