से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय1:15
पहली5:14
आख़री22:55
फ़ोन 8800793182


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateMaujpur Metro Station
1Maujpur - Babarpur
2
3
4