से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय1:04
पहली5:14
आख़री22:55
फ़ोन 8800793182


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateKrishna Nagar Metro Station
1Sri Ram Vihar, Lal Quarter Market, Radhe Puri, Shri Ram Singh Hospital And Health Institute, Krishan Nagar Market, Anandpur Sahib Charitable Turst, Holy Child Hospital.
2Vishwas Nagar, Hans Apartment, DCP Office, Farsh Bazar, Dr. Hedgewar Arogya Sansthan