से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 60
समय1:08
पहली5:14
आख़री22:55
फ़ोन 9205682374


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateKalindi Kunj Metro Station
1Jaitpur, Mithapur, Madanpur Khadar, Kalindi kunj Park, Abul Fazal Enclave, Shaheen bagh