से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय0:59
पहली5:14
आख़री22:55
फ़ोन 8800793168


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateKailash Colony Metro Station
1SantNagar, RG Stone Hospital,Kailash Colony
2Greater Kailsh-1, Zamrudpur Village