से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 60
समय1:27
पहली5:14
आख़री22:55
फ़ोन 8800793107


GateTilak Nagar Metro Station
1Central Market Tilak Nagar
27th Floor Temple
3Jail Road Gurudwara
4Prem Nagar


GateHindon River Metro Station
1Raj Nagar Extension Societies, K D P Gol Chakkar, City Forest Park, Ghaziabad\ Nandgram, Haz House\
2Sai Upvan Temple, Hindon Ghat, Sai Upvan\