से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय1:01
पहली5:51
आख़री23:16
फ़ोन 8800793159


GateNoida Sector 16 Metro Station
1Rajnigandha Chowk
2Naya Bansh Film City


GateJanak Puri East Metro Station
1Mahavir Nagar
2Kanjawal Nagar
3Jankpuri B1,B2