से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 50
समय0:55
पहली5:42
आख़री0:00


GateMajor Mohit Sharma Metro Station
1Rajendara Nagar Sector-2,3,5, Major Mohit Sharma Marg, Rajendara Nagar Police chowki, Miraz Cinema, Panchsheel Park\
2Satyam Enclave, Girdhar Enclave, Fire Station sahibabad, Durga Colony\


GateVinobapuri Metro Station
1Delhi Public Library
2Nehru Nagar