से
तक
English नक्शा
किराया
DMRC Rs. 40
समय0:44
पहली6:00
आख़री0:00
फ़ोन 8800793168


GateKashmere Gate Metro Station
1MCD Park
2Maharaja Aggrasan Park
3Mori Gate Bus Stand
4Shamnath Marg
5Kudasiya Park
6ISBT Road
7ISBT
8ISBT


GateBotanical Garden Metro Station
1Chhalera village, Amity University, Salapur Village, Bus Terminal Sec. 37
2Amar Shaheed Vijayant Enclave Sector 29, N.M.C. Hospital, Arun Vihar Sec. 37, Bus Terminal Sec. 37, Authority Parking, Metro Parking
3Authority Parking, Metro Parking
4Amar Shaheed Vijayant Enclave Sector 29, Chhalera village, Amity University, Salapur Village, Bus Terminal Sec. 37, Metro Parking, N.M.C. Hospital, Arun Vihar Sec. 37