From
To
हिंदी Map
Fare
DMRC Rs. 60
Time1:22
First5:12
Last22:53
Phone 8800793168


GateJanak Puri East Metro Station
1Mahavir Nagar
2Kanjawal Nagar
3Jankpuri B1,B2


GateTughlakabad Metro Station
1Tughlakabad Railway Station, NTPC Badarpur Plant