From
To
हिंदी

View Map

Normal Fare (Rs.)50
Concessional Fare (Rs.)40
Time32 min
First6:12
Last0:12
Phone 8448991356


GateJanak Puri East Metro Station
1Mahavir Nagar
2Kanjawal Nagar
3Jankpuri B1,B2


GatePanchsheel Park Metro Station
1Max Hospital, R. M. Vats Marg, Savitri Nagar, Panchsheel Park, Sadhna Enclave, MCD Colony
2R. M. Vats Marg, Savitri Nagar, Panchsheel Park, Sadhna Enclave, MCD Colony
3Government school
4NA

No.Buses at Janak Puri East Metro Station
FromTo
270Kenderyia T.Karawal Nagar

No.Buses at Panchsheel Park Metro Station
FromTo
166Shalimar BaghNew Delhi Railway Station