From
To
हिंदी

View Map

Normal Fare (Rs.)60
Concessional Fare (Rs.)50
Time1:15 hr
First6:18
Last22:06
Phone 8800793176


GateBahdurgarh City Metro Station
1Bus Stand Bahadur Garh, New Sabji Mandi, Dalbir Nagar, Basant Vihar, Astha Hospital
2Shaheed Brigadier Hoshiyar Singh Stadium, Sadar Thana Brahma Shakti Sanjivni Hospital


GateMayur Vihar Extention Metro Station
1Samachar Apartment
2Glaxo Apartmemt

No.Buses at Bahdurgarh City Metro Station
FromTo
39Jai Mata MarketJheel

No.Buses at Mayur Vihar Extention Metro Station
FromTo
901Kamla MarketMangolpuri S-Block