From
To
हिंदी

View Map

Normal Fare (Rs.)40
Concessional Fare (Rs.)30
Time25 min
First6:02
Last23:02
Phone 8800793179


GateAdarsh Nagar Metro Station
1Moolchand Colony
2Keval Park, Majlish Park
3New Sabzi Mandi, Adarsh Nagar Indian Railway Station
4Fruit Mandi, Sarai Pipal Thala


GateJanak Puri East Metro Station
1Mahavir Nagar
2Kanjawal Nagar
3Jankpuri B1,B2

No.Buses at Adarsh Nagar Metro Station
FromTo
982New SeemapuriSultanpuri

No.Buses at Janak Puri East Metro Station
FromTo
270Kenderyia T.Karawal Nagar