From
To
हिंदी Map

Option 1

Fare
Airport Express Rs. 30
DMRC Rs. 30
Time0:49
First4:56
Last23:39
Phone 8800793221

Delhi Aero City
↓Airport Express
Towards New Delhi
Platform 1
Change Train, 15 Min Walk, 1000 meter
Dhaula Kuan
Durgabai Deshmukh South Campus
Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh
Bhikaji Cama Place
Sarojini Nagar
INA
South Extension
Change Train
Lajpat Nagar
Lajpat Nagar
↓Violet Line
Towards Escorts Mujesar/ Raja Nahar Singh
Platform 1
Moolchand

Option 2

Fare
Airport Express Rs. 0
DMRC Rs. 30
Time0:58
First4:56
Last23:39
Phone 8800793135

Delhi Aero City
↓Airport Express
Towards New Delhi
Platform 1
Dhaula Kuan
Shivaji Stadium
Change Train, 10 Min Walk, 300 meter
New Delhi-Airport Express
New Delhi
↓Yellow Line
Towards Huda City Centre
Platform 1
Rajiv Chowk
Patel Chowk
Change Train
Central Secretariat
Central Secretariat
↓Violet Line
Towards Escorts Mujesar/ Raja Nahar Singh
Platform 3
Khan Market
Jawaharlal Nehru Stadium
Jangpura
Lajpat Nagar
Moolchand

GateMoolchand Metro Station
1Rajkumari Amrit Kaur Nursung, Kendhriya vidyalaya Andrews Ganj, Vijram Hotel